อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) ณ ห้องประชุมไอที สแควร์ หลักสี่ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 บรรยายโดย อาจารย์เบญจมาศ ทองไข่มุก และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ 

ผุู้อบรม

1.บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด นายอัคพล มงคลทิพย์รัตน์

2. นางสาวเพื่อนขวัญ นิตรมร

3.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  นางสาวจิราภร์ ศรีนวล